منوی دسته بندی
حالا بخرید

سبکدانه لیکا (پوکه صنعتی)

واژه لیکا از عبارت Light Expanded Clay Aggregate ( دانه رس سبک منبسط شده ) گرفته شده است.  در روش تولید این دانه‌ها ابتدا خاک رس به عنوان ماده اولیه…