منوی دسته بندی
حالا بخرید

نوار درزگیر (تیپ)

نوار تیپ ، نوار درزگیر

کاربرد اجمالی:

از نـوار درزگیـر مـش فایبـرگلاس و کاغـذی( جهـت مسـلح کـردن محـل درز و جلوگیـری از ایجـاد تـرک در سـطح بتونـه اسـتفاده می شـود. عـدم اسـتفاده از نـوار درزگیر، باعث بـه وجود آمدن تـرک در محل درزهای پنـل خواهد شـد. همچنین میتوان زمانـی کـه دو سـاختار غیـر همجنـس بـه یکدیگـر اتصـال میابنـد،و بـه علت ایـن اختلاف، ترکـی نامنظـم و قابـل رؤیـت در فصل مشـترک آنهـا ایجاد می شـود. بـرای جلوگیـری از ایجـاد چنیـن ترکهایـی، در محلهایـی کـه سـاختارهای غیر متجانس بـه یکدیگر میرسـند، میتوان از نوار درزگیراسـتفاده کرد. بدین ترتیب در محل تلاقی دو سـاختار، درزی مویین و نامحسـوس ایجـاد شـده و شـکل ظاهـری کار ارتقـا می‌یابـد .

نوار درزگیر پارت جهت اتصال مطمئن درزهای درای وال ساخته شده جنس این تیپ از تور فایبرگلاس مرغوب میباشد و چسبندگی مناسبی روی سطوح دارد. نوار درزگیر پارت روی کار باد نمی کند و به خوبی باسطح زیر کار تراز میگردد. این کالا به راحتی ریش نمیشود. این نوار همچنین میتواند جهت ترمیم ترک ها و سوراخها روی سطوح ساختمانی بکار رود.
تیپ پارت در برابر ترک خوردگی مقاومت میکند همچنین بازه مقاومتی مطلوبی در برابر رطوبت و حرارت دارد.به دلیل چسبندگی مناسب به راحتی اجرا میشود. تیپ پارت نسوز است.نوار تیپ ، نوار درزگیر

جهت خرید و مشاوره با شماره ۰۹۱۳۳۱۰۶۷۳۰ تماس بگیرید.

مشخصات فنی:

آیتممقدارواحد اندازه گیری
جنسفایبر گلاس
طول۹۰ متر
عرض۵۰میلی متر
وزن۶۵گرم بر متر مربع
تعداد در کارتن۲۴رول

همچنین بخوانید:

پارچه فایبرگلاس

فایبر چیست؟

Ali-admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *